[ Skočiť na obsah ]

 
 
zavrieť okno
SLUŽBY outsourcing

OUTSOURCING

OUTSOURCING

Presuňte značnú časť nákladov za rozvoj a chod Vášho informačného systému na našu spoločnosť.

Zabezpečíme Vám využívanie tímu našich profesionálnych pracovníkov na dosahovanie Vašich cieľov. Nemusíte sami investovať do vzdelávania či udržania úrovne špecialistov v IT oblasti. Naša spoločnosť zabezpečí všetko potrebné technické vybavenie, ľudské zdroje a s nimi prislúchajúcu agendu. Preneste časť zodpovednosti za chod Vášho informačného systému na nás, čím sa môžete viac sústrediť na kľúčovú oblasť svojho podnikania.

Outsourcingové služby poskytujeme na zmluvnom základe. Po vykonaní analýzy Vašich potrieb, dokážeme stanoviť rozsah služieb ako aj dohodnúť presné podmienky spolupráce, vrátane cenových podmienok.

PRÁCA