[ Skočiť na obsah ]

 
 
zavrieť okno
PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIA 

Milý návštevník, vstupom na webovú lokalitu spoločnosti Soltec s.r.o., jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili s nižšie uvedenými podmienkami používania, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Informácie uvedené na tejto webovej lokalite slúžia predovšetkým na prezentáciu spoločnosti Soltec s.r.o. a informovanie verejnosti o poskytovaných produktoch a službách. Spoločnosť Soltec s.r.o. má právo meniť podmienky používania a informácie uvedené na tejto webovej lokalite bez predchádzajúceho upozornenia aktualizáciou tejto webovej lokality. V prípade, že s podmienkami používania nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú lokalitu.

Používanie stránok

Všetky informácie umiestnené na tejto webovej stránke slúžia výhradne na osobné a nekomerčné používanie. Je zakázané ich meniť, rozširovať a používať na iných webových stránkach alebo inak verejne publikovať. Toto všetko je možné len s písomným súhlasom spoločnosti Soltec s.r.o.. Na tieto informácie sa vzťahuje Zákon o ochrane autorských práv. Pod pojmom informácie rozumieme texty, obrázky, súbory na stiahnutie (text, audio, video), logá a iné grafické prvky.

Spoločnosť Soltec s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania tejto webovej lokality alebo iných webových lokalít s ňou prepojených.

V prípade, ak bude na tejto webovej lokalite možnosť ju interaktívne využívať, čiže zo strany jej návštevníkov aj možnosť prispievať rôznymi informáciami, Soltec s.r.o. neručí za ich obsah. Vyhradzuje si tiež právo tieto informácie z webovej lokality odstrániť. Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na túto webovú lokalitu akékoľvek informácie, ktoré sú svojim charakterom protiprávne.

Pre väčšie pohodlie návštevníkov môžu byť použité v rámci tejto webovej lokality prepojenia na webové lokality tretích strán, rovnako spoločnosť Soltec s.r.o. umožňuje tretím stranám vytvárať prepojenia s touto webovou lokalitou v rámci ich webových lokalít. Spoločnosť Soltec s.r.o. nezodpovedá za vhodnosť použitia ani obsah prepojených webových lokalít tretích strán.

Ochranné známky

Na tejto webovej lokalite sú použité obchodné alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation (Microsoft Framework 2.0, Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET, Microsoft SQL 2005 Server, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003 Server a ďalšie). Ostatné názvy produktov a spoločností môžu byť obchodnými alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.